AKTIVNOSTIZavršna konferencija projekta Hum-Anima

 

Aktivnosti na projektu Hum-Anima su zaokružene održavanjem završne konferencije 30.10.2020.godine. Konferenciju je otvorio rukovodilac projekta, dr Bojan Adžić. Pozdravljajući prisutne, dr Adžić je napravio retrospektivu projektnih aktivnosti, a zatim pozvao rukovodioce radnih paketa projekta da prezentuju aktivnosti u okviru svakog od njih. Uz prezentaciju aktivnosti svakog radnog paketa, prisutnima su prikazani i dobijeni rezultati tokom cjelokupnog naučno-istraživačkog rada. 

Na konferenciji su učestvovali: predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kolege veterinari sa terena, kolege na projektu iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Obzirom da je projekat obrađivao trenutno izuzetno aktuelnu temu Corona virusa, svi učesnici konferencije su uzeli aktivno učešće, te tako doprinijeli da, uz razmjenu stručnih stavova, ovaj projekat bude krunisan uspješnom i zapaženom konferencijom. Konferencija je, kao i cjelokupan projekat, doprinijela promociji nauke, popularizaciji naučnih istraživanja, uz povezivanje i saradnju naučnih djelatnika, sa osnovnim ciljem jačanja naučne zajednice i postizanja novih naučnih dostignuća.

Treća proširena sjednica Upravnog odbora projekta Hum-Anima


 Proširena sjednica Upravnog odbora projekta Hum-Anima održana je 30. oktobra 2020. godine. Sjednicu je otvorio i njome rukovodio, dr Bojan Adžić, rukovodilac projekta. Sjednici su prisustvovali istraživači i učesnici projekta, zaposleni u Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji (SVL) i Institutu za javno zdravlje Crne Gore (IZJCG). Partneri na projektu iz španskog CISA-INIA instituta su o sjednici obaviješteni elektronskim putem.

Dnevni red treće, proširene sjednice projekta Hum-Anima:

-  Usvajanje zapisnika sa Druge sjednice Borda,

-  Analiza realizovanih aktivnosti na projektu po radnim paketima,

-  Finansijski izvještaj projekta,

-  Razno.

Projekat i sve aktivnosti na njemu su ocijenjeni kao vrlo uspješni od strane svih učesnika sjednice. Rezultati projekta, prezentovani na sjednici, potvrda su posvećenog i profesionalnog angažmana svih članova projeka i najbolja su promocija naučno-istražvačkog rada. 
Drugi sastanak : Projekta “Hum-Anima”


Dana 25. septembra 2020. godine, u Sali za sastanke Specijalističke veterinarske laboratorije, održana je proširena sjednica UO Borda Projekta Hum-Anima. Otvarajući sjednicu, dr Bojan Adžić je informisao prisutne o sprovedenim aktivnostima na proektu.

Sjednica, koju je vodio rukovodilac projekta, dr Bojan Adžić, imala je za dnevni red sledeće tačke:

-  Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Borda,

-  Izvještaj o prvom talasu epidemije,

-  Analiza dosadašnjih aktivnosti na projektu po radnim paketima,

-  Finansijska analiza dosadašnjeg dijela projekta,

-  Plan daljih aktivnosti na projektu.

Sjednici su prisustvovale kolege Specijalističke veterinarske laboratorije, angažovani na Projektu, kao i koleginica iz Instituta za javno Zdravlja Crne Gore.

Kolege iz Španije, parneri na projektu, su o sjednici  obaviješteni elektronskim putem.


 

 

Gostovanje u Jutarnjem programu RTCG

 

U svrhu medijske promocije projekta Hum-Anima, dr Bojan Adžić, rukovodilac projekta i dr Ivana Zuber Bogdanović, PR projekta,  gostovali su dana 28.07.2020. godine u Jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore.

Javnost je obaviještena o ciljevima, značaju i planiranim aktivostima koje će biti sprovedene u toku realizacije projekta. Dati su odgovori na sve češća pitanja javnosti, koja se tiču uloge životinja u prenošenju Corona virusa. Javnosti su, takođe, predočene i preporuke OIE-a vlasnicima  kućnih ljubimaca o ophođenje prema životinjama u uslovima epidemije. 

 

Prvi uvodni sastanak : Projekta “Hum-Anima”

 

Dvadesetrećeg juna 2020. godine u prostoriji sale za sastanke Specijalističke Veterinarske Laboratorije  održan je prvi uvodni sastanak projekta.

Sastanak je vodio dr Bojan Adžić kao rukovodilac projekta, i poslije uvodnog izlaganja o projektu i upoznavanja učesnika, vodio sastanak sa sljedećim dnevnim redom:

-Izbor borda projekta, u kom su jednoglasno izabrani dr Sanja Medenica, mr Dejan Laušević i mr Ivana Zuber Bogdanović.

-Izbor rukovodilaca radnih paketa, za 5 radnih paketa projekta izabrani su rukovodioci 

Za rukovodioce radnog paketa 1 Kreiranje menadžerske strukture projekta za  rukovodioce  izabrani su mr Dejan Laušević-glavni istraživač na projektu, član borda projekta i prof. dr. Boban Mugoša - istraživač na projektu.

Rukovodioci radnog paketa 2 Ispitivanje senzitivnosti različitih molekularno-dijagnostičkih protokola detekcije RNK sekvence virusa izazivača COVID-19 su dr Danijela Vujošević-istraživač na projektu i dr Hovita Fernandez (Jovita Fernández)-istraživač na projektu.

Za rukovodioce radnog paketa 3 Ispitivanje mogućeg prisustva izazivača Covid-19 infekcije kod domaćih životinja -kućnih ljubimaca izabrani su dr Migel Anhel (Miguel Anhel Jiminez)- istraživač na projektu i dr Radoš Miković -istraživač na projektu.

Za rukovodioca radnog paketa 4 Razvoj softverskog sistema za registraciju slučajeva COVID 19 infekcije kod ljudi i životinja izabrana je dr Sanja Medenica- istraživač, član borda projekta.

Za rukovodioca radnog paketa 5 Diseminacija rezultata, komunikacija i održivost izabrana je mr Ivana Zuber Bogdanović – istraživač, član borda projekta

-Izbor PR -a projekta za PR projekta izabrana je mr Ivana Zuber Bogdanović – istraživač, član borda projekta

-Izbor finansijskog menadžera projekta za kojeg je izabrana Dušanka Sarić, dipl. ecc.

-Usvajanje plana projekta po aktivnostima. Usvojen je plan projektnih aktivnosti za period od 15.06.2020. do 31.08.2020, godine.

Sastanku su prisustvovali zaposleni kolege iz Specijalističke Veterinarske Laboratorije, kao i koleginica iz Instituta za Javno Zdravlje Crne Gore, dok su partneri iz Španije o sastanku obaviješteni elektronskim putem .

 

  

 

Projekat Laboratorije : ,,Unapređenje dijagnostike COVID-a-19 kod ljudi i životinja  u Crnoj Gori kroz pristup jednog zdravlja“-HUM-ANIMA


JU Specijalistička Veterinarska Laboratorija je tokom marta/aprila 2020. godine konkurisala na konkursu Ministarstva nauke Crne Gore za odobrenje grantova za realizaciju naučnoistraživačkih projekata. Nakon sprovedenog procesa evaluacije od strane međunarodnih eksperata i uspješne ocjene prijave projekta, isti je kao drugorangirani ocijenjen sa 88,5 bodova.  Projekat ,, Unapređenje dijagnostike COVID-a-19 kod ljudi i životinja u Crnoj Gori kroz pristup jednog zdravlja“-HUM-ANIMA.  Laboratorija je sa Ministarstvom nauke Crne Gore zaključila ugovor o realizaciji naučnoistraživačkog projekta broj 02/2-062/20-893/3 i SVL broj 339/1 dana 12.06.2020. godine. Projekat traje do kraja oktobra 2020. godine 

 Projekat “Hum-Anima”, Specijalističke Veterinarske Laboratorije koji predvodi dr Bojan Adžić baviće se unapređenjem dijagnostike COVID-a 19 kod ljudi i životinja u Crnoj Gori kroz "Pristup jednog zdravlja". Iznos dobijenog granta – 44.600 eura.

Glavni cilj projekata  jeste dodatno istraživanje i upoređivanje različitih molekularno-dijagnostičkih metoda dijagnostike kod ljudi i životinja, kao i ispitivanje prisustva virusa kod kućnih ljubimaca vlasnika oboljelih od COVID-19.

Partneri na Projektu su Institut za Javno Zdravlje Crne Gore i Veterinarski Institut iz Španije (Madrid CISIA-INIA -EU Referentna Laboratorija).