Riječ direktora

Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija počela je sa svojim radom 2005. godine i predstavlja jedinu laboratoriju ove vrste u Crnoj Gori. Osnovana kao specijalističko-dijagnostička i istraživačka ustanova u oblasti veterinarstva za obavljenje poslova od javnog interesa, Specijalistička veterinarska laboratorija ima zadatak da obezbijedi blagovremenu laboratorijsku dijagnostiku bolesti domaćih životinja na teritoriji Crne Gore, kao i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla.

 

 

Nimalo jednostavnom zadatku, zaposleni Specijalističke veterinarske laboratorije su pristupili veoma odgovorno i tokom ovih godina, rezultatima svog rada, uspjeli da Laboratoriju pozicioniraju kao nezamjenjivu kariku u lancu bezbjednosti hrane i obezbjeđivanja zdravstvene zaštite životinja i posredno zaštite zdravlja ljudi u Crnoj Gori.

 

Neprestani rad na osavremenjavanju postojećih i uvođenju novih metoda laboratorijskih ispitivanja, nabavci savremene laboratorijske opreme, redovnoj obuci stručnog osoblja i ostvarivanje saradnje sa sve većim brojem korisnika usluga, predstavljaju stalni naš zadatak koji će i u narednom periodu biti primaran u cilju očuvanja povjerenja koje smo dobili i koje smo u dosadašnjem radu, vjerujem, opravdali.

Potvrda tome predstavlja i zasluženi sertifikat o akreditaciji kojim Akreditaciono tijelo Crne Gore potvrđuje da Specijalistička veterinarska laboratorija zadovoljava zahtjeve standarda MEST ISO/IEC 17025:2011 i da je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja iz svog obima akreditacije. Održavanje akreditacije i stvaranje uslova za njeno proširenje, biće naš stalni zadatak u narednim godinama kako bi u potpunosti izašli u susret zahtjevima i potrebama našeg osnivača, kao i korisnika naših usluga.

 

 

Svi doktori veterinarske medicine, veterinarski inspektori, vlasnici životinja, subjekti u poslovanju s hranom i drugi korisnici naših usluga, dobrodošli su da zajedno kreiramo ambijent u kojem ćemo nastaviti i unaprijediti dosadašnju uspješnu saradnju i doći do rezultata koji će biti nesumljiva potvrda kvaliteta našeg rada. Zato Vas očekujemo. Javite se, predlažite, sugerišite, kritikujte – zajedno ćemo lakše stići do željenog cilja.

 

 

 

S poštovanjem,

mr Dejan Laušević, DVM