Služba opštih i zajedničkih poslova

U okviru djelatnosti Laboratorije Služba opštih i zajedničkih poslova obavlj poslove iz oblasti stručno-administrativnih, pravnih, ekonomsko-finansijskih i tehničko-operativnih pitanja koji obuhvataju:

 

 • Računovodstveno-finansijski poslovi, analitika knjigovodstva, materijalno knjigovodstvo, fakturisanje, likvidatura, blagajnički poslovi.
 • Poslovi komercijale i javnih nabavki, prometa i finansijska evidencija magacina.
 • Pravni, upravni, administrativni i normativni poslovi; poslovi protokola, arhive i kurirski poslovi; personalni i tehnički poslovi; poslovi odbrane i obezbjeđenja objekta i protivpožarne zaštite; poslovi biblioteke, prevođenja, inokorenspodencije i izdavaštva.
 • Informatička podrška Laboratoriji; razvoj, projektovanje, održavanje i kontrola interne računarske mreže i povezivanje sa eksternim okruženjem i internetom; održavanje, unaprjeđivanje, razvoj i kontrola hardvera i softvera; obrada, čuvanje i skladištenje svih podataka Laboratorije i finkcionalno povezivanje sa odgovarajućim korisnicima informacija i informatičkim centrima u zemlji i inostranstvu; projektovanje, razvoj, izrada i kontrola aplikativnih softvera za potrebe Laboratorije i drugih korisnika.
 • Poslovi održavanja higijene u, i izvan radnih prostorija, održavanje zelenih površina.
 • Poslovi čuvanja i obezbjeđenja objekta.
 • Poslovi održavanja voznog parka.

 

Zaposleni u odjeljenju:

 

 • Dušanka Sarić, dipl. ecc. – šef službe i ovlašćeno lice za javne nabavke
 • Aleksandar Radunović, dipl. pravnik – saradnik za pravne poslove
 • Radmila Mitrović - administrativni radnik / blagaјnik
 • Aleksandra Rakočević - tehnički sekretar
 • Zoran Pejatović - domar
 • Snežana Filipović - higijeničar