SEKTOR LABORATORIJA

mr Zorica Pavićević, DVM


Pomoćnik direktora Specijalističke veterinarske laboratorije i Rukovodilac Sektora laboratorija


Telefon. (+382 20) 269-406

Fax.  (+382 20) 269-404

E-mail.  zorica.pavicevic@vetlab.co.me