Odeljenje za prijem uzoraka

Jedno od četiri odjeljenja u okviru Sektora laboratorije u SVL je i Odjeljenje za prijem uzoraka.

 

Prilikom dolaska u našu firmu obično se prvo sretnete sa nekim iz ovog odjeljenja. Ljubaznost, ažurnost i profesionalnost sa klijentima je zaštitni znak ovog odjeljenja.

 

Zadaci odjeljenja su brojni i povezuju više različitih djelatnosti.

 

U odjeljenju se prima materijal za ispitivanje, evidentiraju se i arhiviraju zahtjevi, vrši se ocjena prihvatljivosti i prosljeđivanje primljenih uzoraka u odgovarajuća odjeljenja radi ispitivanja. Po završenim ispitivanjima objedinjavaju se izvještaji o ispitivanju i stručna mišljenja i spremaju za otpremanje ili izdavanje klijentima. U odjeljenju se i priprema izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja sprovedenih ispitivanja.

 

Vođenje magacina potrošnog materijala, pribora, staklarije, reagenasa i hemikalija je, takođe, dio iz djelokruga rada ovog odjeljenja.

U okviru SVL, a za potrebe Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, posluje magacin bioloških i dijagnostičkih sredstava i lijekova. Zadatak Odjeljenja za prijem uzoraka je adekvatno čuvanje u kontrolisanim temperaturnim uslovima bioloških i dijagnostičkih sredstava i lijekova. Vodi se računa o ispravnom lagerovanju i rokovima, a sprovodi se pisana i kompjuterska evidencija primljenih i izdatih lijekova, dijagnostikuma i bioloških sredstava.

Priprema hranljivih podloga i rastvora za sprovođenje mikrobioloških i drugih ispitivanja je, takođe je sastavni dio rada odjeljenja.

 

Terenski rad, uzimanje uzoraka hrane životinjskog porijekla u proizvodnim i prodajnim objektima je sastavni dio rada odjeljenja. Pored ovoga, vrši se uzorkovanje hrane za životinje, obilaze se i farme, ribnjaci, uzgajališta školjki, pčelinjaci i dr. iz kojih se uzimaju odgovarajući uzorci. Po nalogu veterinarskih inspektora ili po potrebi kod sumnje na zarazne bolesti uzima se i krv životinja sumnjivih na prisustvo određenih bolesti.

Čistoća i sterilnost laboratorijskog posuđa je od izrazite važnosti za rad u svakoj mikrobiološkoj laboratoriji. Pranje i sterilizacija posuđa je, takođe, dio poslova odjeljenja.

 

Odjeljenje za prijem uzoraka posjeduje odgovarajuću opremu i prostorije (laboratorije i magacinske prostore) potrebne za nesmetan rad odjeljenja.

U stalnoj komunikaciji sa drugim odjeljenjima laboratorije, Odjeljenje za prijem uzoraka predstavlja nezaobilaznu kariku uspješnog rada Specijalističke veterinarske laboratorije.
 

Zaposleni u odjeljenju:

 

  • dr Bojan Adžić, DVM - načelnik odjeljenja
  • Marko Simonovic – glavni tehničar
  • Milutin Pejović - tehničar za uzоrkоvanje
  • Slađana Brajović - laboratorijski tehničar na pripremi hranljivih pоdlоga i rastvоra
  • Boško Perišić - tehničar na prijemu uzoraka i objedinjavanju laboratorijskih izvještaja
  • Tanja Zečević – laborant za pranje i sterilzaciju
     

Foto Galerija: