Lična Karta

Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija osnovana je je odlukom Vlade Republike Crne Gore od 07.10.2004. godine („Sl. list RCG“ broj 68/2004), a zvanično je počela sa radom 01.03.2005. godine. Specijalistička veterinarska laboratorija (SVL) se nalazi u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona bb.

 

JU Specijalistička veterinarska laboratorija je nasljednica Dijagnostičko-veterinarske stanice koja je formirana davne 1951. godine u tadašnjem Titogradu. Ona se preko Veterinarskog zavoda i Centra za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo (koji je bio dio Biotehničkog instituta), transformisala u današnju Specijalističku veterinarsku laboratoriju.

 

Jedina je veterinarska laboratorija na prostoru Crne Gore. U potpunosti je u državnom vlasništvu i svoju djelatnost obavlja na osnovu Zakona o veterinarstvu kao poslove od javnog interesa na epizootiološkom području Crne Gore:

1) prati i proučava epizootiološku situaciju, razvija i uvodi nove laboratorijske metode za dijagnostiku i kontrolu, primjenjuje nova veterinarsko-medicinska dostignuća i postupke, odnosno metode stručnog rada;

2) predlaže mjere za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti životinja;

3) laboratorijsku dijagnostiku bolesti životinja u skladu sa programima koje donosi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

4) dijagnostička laboratorijska i patoanatomska ispitivanja u slučaju sumnje na zarazne bolesti određene u skladu sa Zakonom o veterinarstvu;

5) obezbjeđuje i vrši kontinuiranu laboratorijsku dijagnostiku zaraznih bolesti životinja za koje je potrebno bez odlaganja utvrditi zaraznu bolest ili uzrok uginuća;

6) laboratorijska ispitivanja bezbjednosti hrane životinjskog porijekla i proizvoda životinjskog porijekla;

7) laboratorijsko ispitivanje hrane za životinje i dodataka hrani za životinje radi utvrđivanja njihove bezbjednosti i/ili kvalitativne ispravnosti;

8) učestvuje u sprovođenju obuka o osnovnim znanjima iz oblasti veterinarstva za držaoce životinja i druga lica;

9) laboratorijsko ispitivanje sjemena za vještačko osjemenjavanje životinja, jajnih ćelija i oplođenih jajnih ćelija;

10) prati i predlaže mjere za povećanje plodnosti životinja i učestvuje u istraživanjima u oblasti reprodukcije životinja;

11) čuva i vrši raspodjelu seruma, vakcina, dijagnostičkih sredstava i drugih proizvoda u skladu sa programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, vrši istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matematičkim naukama; i

12) druge poslove za koje je registrovana, odnosno ovlašćena.

Specijalistička veterinarska laboratorija je prepoznata kao kompetentna i pouzdana institucija od javnog interesa i velikog značaja za očuvanje zdravlje životinja i ljudi.

Od 2010. Specijalistička veterinarska laboratorija koristi laboratorijski informacioni sistem najnovije generacije Visaris LABIS.

U želji da stalno unapređujemo naš rad i kompetentnost i povjerenje u rezultate ispitivanja uspostavljen je sistem upravljanja menadžnemtom. Specijalistička veterinarska laboratorija je akreditovana laboratorija od 21.04.2011. godine u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17025 kod Akreditacionog tijela Crne Gore br. Li 11.14.

 

Na čelu Specijalističke veterinarske laboratorije se nalazi Upravni odbor i direktor laboratorije.