Posjeta ministarke nauke i tehnološkog razvoja dr Biljane Šćepanović Specijalističkoj veterinarskoj labratoriji

Ministarka nauke prof.dr. Biljana Šćepanović posjetila je 22.02.2023. godine, zajedno sa svojim saradnicama našu laboratoriju.

“Zadovoljstvo mi je što sam imala priliku da se upoznam sa uspješnim radom naše naučno-istraživačke ustanove i jedine državne veterinarske laboratorije na prostoru Crne Gore”izjavila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljana Šćepanović, prilikom posjete Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji (SVL), ističući njen značaj u obavljanju specijalističko-dijagnostičke veterinarske djelatnosti na teritoriji Crne Gore u cilju zaštite

i poboljšanja zdravlja životinja i zaštite životinja od zaraznih bolesti, ali i značaj ove naučnoistraživačke ustanove u istraživačkom radu i veterinarskoj edukaciji.

Dr Bojan Adžić, DVM, u svojstvu koordinatora aktivnosti sa Međunarodnim centrom za genetski inženjering i biotehnologiju (ICGEB) je upoznao prisutne o dosadašnjim aktivnostima, raspoloživim modalitetima saradnje, te aktivnostima koje su u toku. Dogovoreno je da se u narednom periodu zajednički intenziviraju aktivnosti na planu promocije mogućnosti koje ICGEB nudi kandidatima iz Crne Gore, kako bi što veći broj kandidata iz naše zemlje uzeo aktivno učešće u programima pomenutog Centra. Ministarka nauke i tehnološkog razvoja, sa saradnicama, imala je priliku da se upozna sa intenzivnim aktivnostima koje SVL sprovodi u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), kroz nacionalne, regionalne i

interregionalne projekte, a kojima rukovodi dr Bojan Adžić, pri čemu su posebno važni najsavremenija oprema za dijagnostiku kao i obuka kadra SVL-a u prestižnim inostranim laboratorijama.

Pored gore navedenog direktor SVL mr Dejan Laušević upoznao je ministarku sa aktivnostima laboratorije od njenog osnivanja do danas.

Sastanku su sa strane ministarstva prisustvovale i načelnica direkcije mr Smilja Kažić Vujačić, samostalna saradnica Ivana Lagator i Tatjana Radović, pr ministarstva, a sa strane laboratorije i rukovoditljka laboratorije mr Zorica Pavićević, saradnica u Odjeljenju za mikrobiologiju hrane životinjskog porijeka dr Ivana Zuber Bogdanović i predsjednik UO SVL Saša Drljević, DVM