Međunarodna agencija za atomsku energiju obezbijedila vrijednu donaciju za brzu dijagnostiku afričke kuge svinja

         

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), okviru regionalnog projekta RER5027 „Enhancing Preparedness Capacities of the Veterinary Sector to Confront with Emerging and Re-emerging Diseases of Livestock and Wildlife”, obezbijedila je vrijednu donaciju Crnoj Gori za brzu dijagnostiku afričke kuge svinja. Primalac donacije, koja je obezbijeđena uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija kao nacionalne kontakt institucije za saradnju sa IAEA je Specijalistička veterinarska laboratorija, inače licencirana naučno-istraživačka ustanova Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.
Donacija IAEA u vrijednosti od skoro 40.000,00 UR namijenjena je sprovođenju aktivnosti u vezi sa brzom dijagnostikom afričke kuge svinja (African Swine Fever), inače virusne zarazne bolesti domaćih i divljih svinja, čija smrtnost može doseći i do 100%, uz nesagledive ekonomske posljedice.
Podsjećamo da je u pitanju jedna u nizu aktivnosti koje Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kontinuirano sprovodi u saradnji sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori, u ovom slučaju konkretno sa Specijalističkom veterinarskom laboratorijom, a u cilju podrške unapređenju veterinarskog sektora u zemlji, s posebnim fokusom na jačanje istraživačkih aktivnosti u medjunarodnoj saradnji. U prethodnom periodu, uz podršku našeg Ministarstva, Specijalističkaveterinarska laboratorija ostvarila je uspješnu projektnu saradnju sa Agencijom u Beču, po osnovu čega je nabavljena i instalirana vrijedna laboratorijska oprema, nabavljen potrošni materijal (kitovi, reagensi i sl), obezbijeđena inostrana ekspertska podrška kao i realizovana
obuka kadra pomenute laboratorije u inostranstvu.