Još jedan doktor nauka u Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji

Naša draga koleginica diplomirani biolog i specijalista tehnološke mikrobiologije Ivana Zuber Bogdanović doktorirala je 30.06.2020. godine na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, čime je stekla zvanje doktora veterinarskih nauka.


Naziv doktorske disertacije je bio: Koncept kontrole Listeria monocytogenes u pogonu za preradu mesa uz upotrebu sekvenciranja kompletnog genoma u cilju postizanja bezbednosti hrane. Mentor na izradi disertacije je bila prof.dr. Mirjana Dimitrijević.


Odbranom ove disertacije naša ustanova je dobila i petog doktora veterinarskih nauka, čime samo dodatno potvrđujemo već profilisani status naučno i stručno najjače veterinarske ustanove u zemlji.


Naša ustanova sada ima po makar jednog doktora veterinarskih nauka u svim odjeljenjima sektora Laboratorija. 

Draga Ivana iskrene čestitke od cijelog kolektiva Specijalističke veterinarske laboratorije.