Ostalo

 • Uzimanje uzoraka krvi životinja za laboratorijsko ispitivanje.
 • Uzimanje briseva i uzoraka patološkog materijala životinja za laboratorijsko ispitivanje.
 • Uzimanje uzoraka riba, rakova, školjki, pčela i pčelinjeg legla za laboratorijsko ispitivanje.
 • Uzimanje uzoraka hrane životinjskog porijekla za laboratorijsko ispitivanje
 • Uzimanje briseva/otisaka za kontrolu higijene procesa ISO 18593
 • Uzimanje uzoraka hrane za životinje za laboratorijsko ispitivanje
 • Davanje stručnog mišljenja na osnovu zakonskih propisa za hranu za životinje
 • Ekspertize sa pisanim izvještajem i mišljenje 
 • Skladištenje i čuvanje u kontrolisanim temperaturnim uslovima bioloških i dijagnostičkih sredstava za potrebe UBHVF
 • Raspodjela bioloških i dijagnostičkih sredstava za potrebe UBHVFP
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama 
 • Saradnja sa EU referentnim laboratorijama u okruženju
 • Stručna edukacija