BAKTERIOLOŠKA I MIKOLOŠKA ISPITIVANJA MATERIJALA

  • Bakteriološki pregled materijala - aerobno
  • Bakteriološki pregled materijala - anaerobno
  • Bakteriološki pregled materijala - mikroaerofilno
  • Bakteriološki pregled mlijeka na mastitis sa antibiogramom
  • Antibiogram - za aerobe
  • Antibiogram - za anaerobe
  • Bakteriološki pregled uzoraka na Salmonellae
  • Bakteriološki pregled fecesa na Salmonellae
  • Bakteriološki pregled brisa sa antibiogramom
  • Bakteriološki pregled brisa bez antibiograma
  • Bakteriološki pregled sperme - spermokultura
  • Bakteriološki pregled urina - urinokultura
  • Bakteriološki pregled fecesa
  • Bakteriološki pregled krvi - hemokultura
  • Identifikacija i tipizacija bakterija - API
  • Tipizacija izolata Salmonella vrsta
  • Bakteriološki pregled na TBC
  • Bakteriološki pregled na Antrax
  • Izolacija gljivica i plijesni
  • Determinacija gljivica i plijesni
  • Mikrobiološki pregled hrane za životinje prema Pravilniku
  • Bakteriološki pregled pčela na američku kugu legla