• SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja
  • SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja
  • SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja

Laboratorija

Laboratorija obavlja specijalističko-dijagnostičku i istraživačku veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore, u cilju zaštite i poboljšanja zdravlja životinja, zaštita životinja od zaraznih bolesti, otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti...

DJELATNOST

Patomorfološka ispitivanja, Bakteriološka i mikološka ispitivanja materijala, Mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla, Parazitološka ispitivanja, Serološka ispitivanja Molekularne metode, Virusološka ispitivanja,..

POLITIKA KVALITETA

se ostvaruje uspostavljanjem i primjenom uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta koji obezbjeđuje kvalitet ispitivanja, kao i korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima...

NAŠE USLUGE

PATOMORFOLOŠKA ISPITIVANJA

Obdukcija, Patoanatomski pregled, Izrada patohistoloških preparata, Određivanje starosti lisica i drugihkarnivora, Određivanje konzumiranja mamaca kod lisica i drugih karnivora...

Bakteriološka i mikološka ispitivanja materijala

Bakteriološki pregled materijala - aerobno, Bakteriološki pregled materijala - anaerobno, Bakteriološki pregled materijala - mikroaerofilno,

Bakteriološki pregled mlijeka ..

Mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla

Određivanje prisustva Salmonella vrsta, Određivanje prisustva i broja Listeria Monocytogenes,  Određivanje broja E . coli , Određivanje broja ...

Parazitološka ispitivanja

Pregled krvnih razmaza
Nativni preparat na kokcidije
Pregled kutanih isječaka na ektoparazite
Trihinoskopski pregled mesa - metod kompresije ...

Serološka ispitivanja

Bruceloza – Puferizovani Brucella antigen test (RB)
Bruceloza – (cELISA test)
Bruceloza – (iELISA test)
Bruceloza -(RVK)
Leukoza – (ELISA test)

Molekularne metode

Ekstrakcija nukleinskih kiselina
Identifikacija genoma virusa avijarne influence (Real-time RT-PCR)
Identifikacija genoma virusa New Castle bolesti (Real-time RT-PCR)Identifikacija genoma ...

Virusološka ispitivanja

Bjesnilo –izolacija na ćelijskim kulturama 
Bjesnilo – direktna fluorescencija
Klasična kuga svinja (ELISA)
Virusna hemoragična septikemija pastrmki (ELISA) ...
 

Ostalo

Vađenje krvi
Uzimanje uzoraka hrane životinjskog porijekla za laboratorijsko ispitivanje
Uzimanje briseva/otisaka za kontrolu higijene procesa ISO 18593
Uzimanje uzoraka stočne hrane za ...

RIJEČ DIREKTORA

Institucionalni razvoj Specijalističke veterinarske laboratorije počinje osnivanjem Veterinarsko-dijagnostičke stanice 1950. godine u Podgorici. Spajanjem ove stanice sa Centrom za vještačko osjemenjavanje, osnovanim 1956. godine, nastaje Veterinarski zavod u kojem se stvaraju bolji uslovi za naučnoistraživački rad i usavršavanje u struci. Veterinarski zavod se 1997. godine transformiše u Centar za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo, a Odlukom Vlade Crne Gore Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija počinje sa radom 2005. godine, čime je osnažen dalji razvoj i napredak veterinarske medicine u Crnoj Gori.

S poštovanjem,

Marko Nikolić, DVM

Poslednje novosti

Međunarodna agencija za atomsku energiju obezbijedila vrijednu donaciju za brzu dijagnostiku afričke kuge svinja

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), okviru regionalnog projekta RER5027 „Enhancing Preparedness Capacities of the Veterinary Sector to Confront with Emerging and Re-emerging Diseases of Livestock and Wildlife”, obezbijedila je vrijednu d...

Potvrđen prvi slučaj afričke kuge svinja kod divljih svinja u Crnoj Gori

Prisustvo virusa afričke kuge svinja, po prvi put u Crnoj Gori, potvrđeno je kod dvije uginule divlje svinje, pronađene na teritoriji opštine Nikšić, u graničnom području sa Bosnom i Hercegovinom. Više informacija na linku

Informacija o visokom riziku od pojave afričke kuge svinja

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ovim putem blagovremeno informiše javnost, a posebno držaoce životinja, o mjerama i preporukama koje se preduzimaju u cilju spriječavanja pojave afričke kuge svinja na teritoriji Crne Gore...

O nama

Javna ustanova „Specijalistička veterinarska laboratorija“ osnovana je je odlukom Vlade Republike Crne Gore od 07. 10.2004. godine (Sl. list 68/2004), a zvanično je počela sa radom 01.03. 2005. godine. Specijalistička veterinarska laboratorija (SVL) se nalazi u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona bb.

 

JU Specijalistička veterinarska laboratorija je nasljednica Dijagnostičko-veterinarske stanice koja je formirana davne 1950. godine u tadašnjem Titogradu. Ona se preko Veterinarskog zavoda i Centra za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo (koji je bio dio Biotehničkog instituta) transformisala u današnju Specijalističku veterinarsku laboratoriju.  Jedina je veterinarska laboratorija na prostoru Crne Gore. U potpunosti je u državnom vlasništvu. Laboratorija obavlja specijalističko-dijagnostičku veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore, u cilju zaštite i poboljšanja zdravlja životinja i zaštite životinja od zaraznih bolesti...