Slider

Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija počela je sa svojim radom 2005. godine i predstavlja jedinu laboratoriju ove vrste u Crnoj Gori. Osnovana kao specijalističko-dijagnostička i istraživačka ustanova u oblasti veterinarstva za obavljenje poslova od javnog interesa, Specijalistička veterinarska laboratorija ima zadatak da obezbijedi blagovremenu laboratorijsku dijagnostiku bolesti domaćih životinja na teritoriji Crne Gore, kao i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla.


Nimalo jednostavnom zadatku, zaposleni Specijalističke veterinarske laboratorije su pristupili veoma odgovorno i tokom ovih godina, rezultatima svog rada, uspjeli da Laboratoriju pozicioniraju kao nezamjenjivu kariku u lancu bezbjednosti hrane i obezbjeđivanja zdravstvene zaštite životinja i posredno zaštite zdravlja ljudi u Crnoj Gori.


Neprestani rad na osavremenjavanju postojećih i uvođenju novih metoda laboratorijskih ispitivanja, nabavci savremene laboratorijske opreme, redovnoj obuci stručnog osoblja i ostvarivanje saradnje sa sve većim brojem korisnika usluga, predstavljaju stalni naš zadatak koji će i u narednom periodu biti primaran u cilju očuvanja povjerenja koje smo dobili i koje smo u dosadašnjem radu, vjerujem, opravdali.
Potvrda tome predstavlja i zasluženi sertifikat o akreditaciji kojim Akreditaciono tijelo Crne Gore potvrđuje da Specijalistička veterinarska laboratorija zadovoljava zahtjeve standarda MEST ISO/IEC 17025:2011 i da je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja iz svog obima akreditacije. Održavanje akreditacije i stvaranje uslova za njeno proširenje, biće naš stalni zadatak u narednim godinama kako bi u potpunosti izašli u susret zahtjevima i potrebama našeg osnivača, kao i korisnika naših usluga.


Svi doktori veterinarske medicine, veterinarski inspektori, vlasnici životinja, subjekti u poslovanju s hranom i drugi korisnici naših usluga, dobrodošli su da zajedno kreiramo ambijent u kojem ćemo nastaviti i unaprijediti dosadašnju uspješnu saradnju i doći do rezultata koji će biti nesumljiva potvrda kvaliteta našeg rada. Zato Vas očekujemo. Javite se, predlažite, sugerišite, kritikujte – zajedno ćemo lakše stići do željenog cilja.

 

S poštovanjem,
mr Dejan Laušević, DVM

Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan