Slider

Upravni odbor JU Specijalistička veterinarska laboratorija čine:

Sunčica Boljević, DVM 

pomoćnica direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, predsjednikBiljana Blečić, DVM 

pomoćnica direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove,član

 

Dr Nikola Pejović, DVM

Načelnik odjeljenja za epizootiologiju, patologiju i molekularnu dijagnostiku SVL, član

 

Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan