Slider

U Odjeljenju opšte mikrobiologije i parazitologije vrši se:

 • bakteriološki pregled tkiva i organa porijeklom od živih životinja i leševa u cilju dijagnostikovanja bolesti
 • izolacija i identifikacija svih vrsta patogenih bakterija i gljivica koje su značajne za veterinarsku medicinu
 • izrada antibiograma
 • determinacija endo i ektoparazita domaćih i divljih životinja primjenom klasičnih parazitoloških metoda
 • serološka ispitivanja (bakteriološka,virusološka)
U okviru odjeljenja se primenjuju pouzdane dijagnostičke metode, tako da je moguće dijagnostikovati veliki broj bolesti, posebno zoonoza.

U fazi opremanja je virusološka laboratorija u kojoj će se primjenjivati izolacija virusa na ćelijskim kulturama.
 

Zaposleni u odjeljenju:

 • dr Irina Čogurić, DVM – načelnik odjeljenja - saradnik za bakteriologiju
 • mr Zorica Pavićević, DVM – saradnik za parazitologiju
 • dr Radoš Miković, DVM – saradnik u odjeljenju za opštu mikrobiologiju i parazitologiju
 • Biserka Matović, laboratorijski tehničar
 • Danica Lučić, laboratorijski tehničar
 • Veljko Lazarević, labоratоriјski tehničar
 • Sreten Popović, laboratorijski tehničar

 

Foto Galerija:

Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan