Slider

Odjeljenje za epizootiologiju, kliničku patologiju i patološku morfologiju je jedno od četiri odjeljenja u okviru sektora laboratorije u SVL.

Zadaci odjeljenja su praćenje epizootiološke situacije (pojavljivanje, kretanje, širenje i suzbijanje zaraznih bolesti), zatim epizootiološka analiza rizika od unošenja i pojavljivanja zaraznih bolesti životinja, obdukcija (sekcija) leševa životinja, otvaranja lobanje divljih i domaćih životinja, patoanatomska ispitivanja, izrada patohistoloških preparata i patohistološka ispitivanja.

Saradnjom ovog odjeljenja sa Odjeljenjem za kliničku mikrobiologiju i parazitologiju najlakše se dolazi do brze i pravilne dijagnoze.

U okviru odjeljenja vrši se i utvrđivanje prisustva biomarkera (tetraciklina) u zubima i kostima u svrhu procjene stepena konzumacije mamaca, a sve u okviru akcije peroralne vakcinacije lisica i drugih karnivora.

Zadatak odjeljenja je pored ostalog i dijagnostika bovine spongiformne encefalopatije (BSE), kao i molekularna dijagnostika

U okviru odjeljenja je i dio koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu riba, rakova i školjki, gdje se izvode bakteriološka, virusološka, parazitološka i molekularno dijagnostička ispitivanja bolesti riba, rakova i školjki.

U primjeni metoda ispitivanja, Odeljenje za epizootiologiju, patologiju i molekularnu dijagnostiku posjeduje potrebne - odgovarajuće prostorije, kao i neophodnu opremu za izvođenje ovih ispitivanja.

Zaposleni u odjeljenju:

  • dr Nikola Pejović, DVM - načelnik оdjeljenja – saradnik za patologiju
  • dr Bojan Adžić, DVM - saradnik za zdravstvenu zaštitu riba, rakova i školjki
  • Mato Vlaović, veterinarski tehničar

 

Foto Galerija:

Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan