Slider

U period 9-10. maja 2017. godine u Horsley-u u Velikoj Britaniji održan je godišnji workshop EU Nacionalnih referentnih laboratorija za bolest slinavke i šapa i vezikularne bolesti svinja u organizaciji Instituta Pirbright koji je EU Referentna laboratorija za ove dvije zarazne bolesti. Skup je okupio predstavnike nacionalnih laboratorija za slinavku i šap zemalja članica Evropske unije, kao i zemalja kandidatna za članstvo u EU, među kojima u Crne Gore. Ispred Crne Gore i Specijalističke veterinarske laboratorije, skupu je prisustvovao direktor Dejan Laušević.
Na skupu su prezentovana najnovija stručna saznanja u pogledu laboratorijske dijagnostike bolesti slinavka i šap, uspješnosti vakcinacije dostupnim vakcinama na tržištu i epizootiološke situacije u svijetu. Poseban dio radnog sastanka bio je posvećen analizi rezultata međulaboratorijskog uporednog ispitivanja organizovanog krajem 2016. godine, na kojem je učestvovala i Specijalistička veterinarska laboratorija sa vrlo uspješnim rezultatima čime je potvrđena kompetentnost Laboratorije da može uspješno laboratorijski dijagnostikovati bolest slinavku i šap u slučaju njene pojave.

 

Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan