Slider

POLITIKA KVALITETA se ostvaruje:

» uspostavljanjem i primjenom uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta koji obezbjeđuje kvalitet ispitivanja, kao i korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima,

» stalnim nadzorom nad postupkom ispitivanja i obezbjeđivanjem kvaliteta i standardnosti ispitivanja, što se realizuje primjenom, sprovođenjem i unapređenjem dokumentovanog sistema menadžmenta u skladu sa međunarodnim standardima,

»primjenom potvrđenih standardnih i dokumentovanih metoda ispitivanja,

» angažovanjem zaposlenih koji su kompetentni za izvršavanje poslova i zadataka i njihovim stalnim usavršavanjem i upoznavanjem sa dokumentima sistema kvaliteta,

» kontrolom kvaliteta ispitivanja i učešćem u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima i stalnim poboljšavanjem efektivnosti sistema menadžmenta,

» poštovanjem rokova, primjenom standarda, metoda ispitivanja, dokumenata sistema kvaliteta i drugih dokumenata čime se poboljšava kvalitet ispitivanja pri pružanju usluga korisnicima,

» korektnim stavom prema klijentima u razvijanju partnerskih odnosa,

» održavanjem i poboljšavanjem znanja i svijesti osoblja u oblasti zaštite životne sredine.

Navedene ciljeve Specijalistička veterinarska laboratorija ostvaruje primjenom sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda
MEST ISO/IEC 17025:2011

Osoblje Specijalističke veterinarske laboratorija obavezno je da sprovodi politiku i ciljeve kvaliteta, da primjenjuje dokumentaciju sistema kvaliteta i da zadatke obavlja uvijek na propisan način i za određen vremenski period.

Podgorica 02.02.2015. godine

Direktor Specijalističke veterinarske laboratorije:
mr Dejan Laušević

Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan