Slider
  • Pregled krvnih razmaza
  • Nativni preparat na kokcidije
  • Pregled kutanih isječaka na ektoparazite
  • Trihinoskopski pregled mesa - metod kompresije
  • Trihinoskopski pregled mesa - metod vještačke digestije
  • Koprološka pretraga
  • Pregled mesa i organa domaćih životinja na prisustvo parazita
  • Parazitološki pregled pčela
  • Parazitološki pregled riba
  • Parazitološki pregled školjki na bonamiozu i marteliozu
Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan