Slider
  • Vađenje krvi
  • Uzimanje uzoraka hrane životinjskog porijekla za laboratorijsko ispitivanje
  • Uzimanje briseva/otisaka za kontrolu higijene procesa ISO 18593
  • Uzimanje uzoraka stočne hrane za laboratorijsko ispitivanje
  • Uzorkovanje riba, pčela i pčelinjeg legla za laboratorijsko ispitivanje
  • Distribucija bioloških i dijagnostičkih sredstava za potrebe UBHVFP
Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan