Slider

Mikrobiološko ispitivanje hrane životinskog porijekla i hrane za životinje

 • Određivanje prisustva Salmonella vrsta
 • Određivanje prisustva i broja Listeria monocytogenes
 • Određivanje broja E . coli
 • Određivanje broja koagulaza pozitivnih stafilokoka
 • Određivanje broja Enterobacteriacae
 • Određivanje broja aerobnih kolonija na 30 oC

 

Mikrobiološko ispitivanje briseva:

 • Određivanje broja mikroorganizama
 • Određivanje broja enterobakterija
 • Određivanje prisustva Salmonella vrsta
 • Određivanje prisustva Listeria monocytogenes
 • Mikrobiološko ispitivanje uzoraka trupova životinja
 • Mikrobiološko ispitivanje uzoraka trupova živine
Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan