Slider
 • Bakteriološki pregled materijala - aerobno
 • Bakteriološki pregled materijala - anaerobno
 • Bakteriološki pregled materijala - mikroaerofilno
 • Bakteriološki pregled mlijeka na mastitis sa antibiogramom
 • Antibiogram - za aerobe
 • Antibiogram - za anaerobe
 • Bakteriološki pregled uzoraka na Salmonellae
 • Bakteriološki pregled fecesa na Salmonellae
 • Bakteriološki pregled brisa sa antibiogramom
 • Bakteriološki pregled brisa bez antibiograma
 • Bakteriološki pregled sperme - spermokultura
 • Bakteriološki pregled urina - urinokultura
 • Bakteriološki pregled fecesa
 • Bakteriološki pregled krvi - hemokultura
 • Identifikacija i tipizacija bakterija - API
 • Tipizacija izolata Salmonella vrsta
 • Bakteriološki pregled na TBC
 • Bakteriološki pregled na Antrax
 • Izolacija gljivica i plijesni
 • Determinacija gljivica i plijesni
 • Mikrobiološki pregled hrane za životinje prema Pravilniku
 • Bakteriološki pregled pčela na američku kugu legla
Poslednje novosti

 

Kontakt podaci

 

Adresa.        

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.  

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax.  

020 269 404

Email.  

svl@t-com.me

Radno vrijeme

 

Ponedeljak - Petak       

07:30 - 15:00

Subota  

09:00 - 14:00

Nedelja  

Neradan dan