Specijalistička Veterinarska Laboratorija

Laboratorija obavlja specijalističko-dijagnostičku i istraživačku veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore, u cilju zaštite i poboljšanja zdravlja životinja, zaštita životinja od zaraznih bolesti, otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti životinja, sprovođenje programa zdravstvene zaštite životinja, kontrole radi obezbjeđivanja zdravstvene ispravnosti sirovina, namirnica i proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i vode za napajanje...

Djelatnost Specijalističke Veterinarske Laboratorije

Patomorfološka ispitivanja,
Bakteriološka i mikološka ispitivanja materijala,
Mikrobiološka ispitivanja hrane živ. porijekla,
Parazitološka ispitivanja,
Serološka ispitivanja,
Molekularne metode,
Virusološka ispitivanja,
Ostalo.

Politika kvaliteta

se ostvaruje uspostavljanjem i primjenom uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta koji obezbjeđuje kvalitet ispitivanja, kao i korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima, stalnim nadzorom nad postupkom ispitivanja i obezbjeđivanjem kvaliteta i standardnosti ispitivanja, što se realizuje primjenom, sprovođenjem i unapređenjem dokumentovanog sistema menadžmenta u skladu sa međunarodnim standardima...

Riječ direktora

Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija počela je sa svojim radom 2005. godine i predstavlja jedinu laboratoriju ove vrste u Crnoj Gori. Osnovana kao specijalističko-dijagnostička i istraživačka ustanova u oblasti veterinarstva za obavljenje poslova od javnog interesa, Specijalistička veterinarska laboratorija ima zadatak da obezbijedi blagovremenu laboratorijsku dijagnostiku bolesti domaćih životinja na teritoriji Crne Gore, kao i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla.

Naslovna strana

Naslovna strana

Laboratorija

Laboratorija obavlja specijalističko-dijagnostičku i istraživačku veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore, u cilju zaštite i poboljšanja zdravlja životinja, zaštita životinja od zaraznih bolesti, otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti životinja, sprovođenje programa zdravstvene zaštite životinja, kontrole radi obezbjeđivanja zdravstvene ispravnosti sirovina, namirnica i proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i vode za napajanje, istraživačkog rada, veterinarske edukacije...

 

Opširnije...

Djelatnost

Patomorfološka ispitivanja
Bakteriološka i mikološka ispitivanja materijala
Mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla
Parazitološka ispitivanja
Serološka ispitivanja
Molekularne metode
Virusološka ispitivanja

Ostalo

 

 

 

Opširnije...

Politika kvaliteta

se ostvaruje uspostavljanjem i primjenom uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta koji obezbjeđuje kvalitet ispitivanja, kao i korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima,

stalnim nadzorom nad postupkom ispitivanja i obezbjeđivanjem kvaliteta i standardnosti ispitivanja, što se realizuje primjenom, sprovođenjem i unapređenjem dokumentovanog sistema menadžmenta u skladu sa međunarodnim standardima...

Opširnije...

Riječ direktora

 

Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija počela je sa svojim radom 2005. godine i predstavlja jedinu laboratoriju ove vrste u Crnoj Gori. Osnovana kao specijalističko-dijagnostička i istraživačka ustanova u oblasti veterinarstva za obavljenje poslova od javnog interesa.

 

Opširnije...

Poslednje novosti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ponedjeljak, 06. februar 2017.

Fragmentni analizator stigao u SVL

petak, 30. decembar 2016.

Srećna Nova 2017. godina

subota, 24. decembar 2016.

Redovna nadzorna posjeta tima ATCG

ponedjeljak, 12. decembar 2016.

Sastanak COST akcije u Poljskoj

sreda, 16. novembar 2016.

Okrugli sto u CANU

petak, 21. oktobar 2016.

Jednomjesečna obuka u Italiji

utorak, 04. oktobar 2016.

Sprovedene obuke u Zagrebu

petak, 09. septembar 2016.

Doktorirao kolega Nikola Pejović

utorak, 23. avgust 2016.

Obuka u Beču

Kontakt

Adresa.

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica

Telefon.

020 269 407

020 269 406

020 269 405

Fax. 020 269 404
Email. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

vetlab.me | ©  mahnamahna.me